Povedali o esperante:
Heinz Fischer, rakúsky prezident, 2004:

„Preto spoločný jazyk, ktorý obsahuje prvky dôležitých kultúrnych jazykov, znamená ohromný pokrok a teraz, rovnako ako predtým je žiadúce, aby táto myšlienka vyhrala a získala nových prívržencov a aby ... bola vzatá do úvahy ako koncept pre 21. storočie.“


Viete, že...

... pápež žehná aj v esperante? Medzi jazykmi, v ktorých každoročne zaznieva Urbi et Orbi, je aj esperanto (na konci, pred latinčinou).

... v Pribyline vo Vysokých Tatrách je hotel Esperanto?

... prvý pôvodný román v esperante vyšiel v roku 1907? Volá sa Kastelo de Prelongo (Prelongov zámok), má 473 strán a napísal ho Henri Vallienne.

... prvá učebnica esperanta pre Slovákov vyšla tiež v roku 1907? Jej autorom je Albert Škarvan

... v Žiline vznikla séria seminárov a konferencií „Aplikácia esperanta vo vede a technike“? Na konferencii v roku 1981 sa zišlo 170 odborníkov z Anglicka, Bulharska, ČSSR, Japonska, Juhoslávie, Maďarska, NDR, NSR, Poľska, Rakúska, Rumunska, Talianska a ZSSR. V troch paralelných sekciách bolo prezentovaných viac ako 50 prednášok, ktoré boli vydané v dvojzväzkovom zborníku.

... už v roku 1904 vychádzal vedecký časopis v esperante? Volal sa Internacia Scienca Revuo (Medzinárodná vedecká revue) a vydávala ho Internacia Scienca Asocio Esperantista (Medzinárodná esperantská vedecká asociácia).

... esperantská verzia Wikipédie, slobodnej internetovej encyklopédie, má už viac ako stotisíc článkov? Esperanto tak predbehlo aj slovenčinu.Warning: include(../eo/reklama.php) [function.include]: failed to open stream: No such file or directory in /home/gh013600/www_root/preco/index.php on line 81

Warning: include() [function.include]: Failed opening '../eo/reklama.php' for inclusion (include_path='.:/usr/share/pear/') in /home/gh013600/www_root/preco/index.php on line 81

cc-by-sa esperanto.sk
Valid HTML 4.01
dizajnis rabgulo