Povedali o esperante:
Heinz Fischer, rakúsky prezident, 2004:

„Preto spoločný jazyk, ktorý obsahuje prvky dôležitých kultúrnych jazykov, znamená ohromný pokrok a teraz, rovnako ako predtým je žiadúce, aby táto myšlienka vyhrala a získala nových prívržencov a aby ... bola vzatá do úvahy ako koncept pre 21. storočie.“


Časté otázky


 

1) Je esperanto mŕtvy jazyk?

Ako mŕtve jazyky sa označujú také, ktorými dnes v bežnom živote nikto nerozpráva. Buď ich v praxi nepoužíva nikto, alebo sa používajú iba na špecálne úkony, napríklad náboženské obrady. V mŕtvych jazykoch často chýbajú slová označujúce moderné veci.

Esperanto sa zvyčajne používa pri stretnutiach ľudí hovoriacich rôznymi materinskými jazykmi, zvyčajne na medzinárodných akciách. Tam ním ľudia rozprávajú celé dni, či už pri odbornej diskusii, alebo pri rozhovore o počasí. Esperanto pokrýva všetky oblasti ľudského života, vrátane moderných termínov. Niekedy sa esperanto používa v jazykovo zmiešaných manželstvách, kde sa ho ako ďalší jazyk učia aj deti („rodení esperantisti“).

Esperanto teda nemožno označiť za mŕtvy jazyk. S mŕtvymi jazykmi má spoločné toľko, že neexistuje žiadne územie, na ktorom by žili ľudia hovoriaci iba esperantom, a že sa ho až na pár výnimiek takmer nikto neučí ako svoj prvý jazyk.

nahor

 

2) Je esperanto umelý jazyk?

Na rozdiel od národných jazykov, ktoré za sebou majú stáročia vývinu v podobe nárečí, a až potom možno kodifikáciu a niekoľko jazykových reforiem, esperanto bolo umelo vytvorené v roku 1887 na základe slovnej zásoby a gramatických pravidiel viacerých jazykov. Odvtedy sa postupne vyvíja; napríklad vznikajú nové slová označujúce pojmy, ktoré v pôvodnej verzii chýbali.

Esperanto je teda umelo vytvorený jazyk, ale odvtedy sa vyše 100 rokov vyvíja podobne ako ostatné jazyky.

nahor

 

3) Je zmyslom esperanta nahradiť všetky svetové jazyky?

Nie. V „ideálnom svete“ podľa väčšiny priaznivcov esperanta každý človek ovláda aspoň dva jazyky: svoj národný jazyk, a medzinárodný jazyk (esperanto). Prvý používa v bežnom živote vo svojom bydlisku, druhým sa dorozumie so zvyškom sveta. Okrem toho sa v prípade záujmu môže naučiť hocikoľko ďalších jazykov, ale nie je to preňho nutné.

nahor

 

4) Načo je v esperante určitý člen, akuzatív, ...?

Esperanto nie je dokonalý jazyk a nemusí nemusí spĺňať naše idelistické predstavy o ideálnom jazyku. Keby však učité gramatické prvky skutočne boli nadbytočné, tak by sa v bežnom hovorovom jazyku spontánne prestali používať. Materinské jazyky používateľov esperanta, pochádzajú z rôznych jazykových rodín. Čo sa nám môže zdať ako zbytočné, to môže byť pre niekoho iného nevyhnutnou súčasťou jazyka.

Pozri tiež 5) Prečo sa používatelia esperanta bránia jeho reforme?

nahor

 

5) Prečo sa používatelia esperanta bránia jeho reforme?

Dôkazom, že reformy sú slepá ulička, je jazyk Ido. Pôvodne mal byť zdokonaleným esperantom. Pričasté zmeny však strpčovali jeho používanie a Ido rýchlo stratilo väčšinu sympatizantov. Každý reformátor má presnú predstavu, ako má ideálny jazyk vyzerať. Viacerí reformátori sa však zriedkavo dohodnú, a ich výtvory sa takmer nikdy neuchytia v praxi.

Ľudia sa jednoucho esperanto naučili a chcú ho používať. Zmeniť pravidlá príkazom nie je jednoduché, a je to aj zbytočné. Tak ako iné živé jazyky, aj esperanto sa mení prirodzene - ak sa nové slová alebo zmeny v gramatike ľuďom zapáčia, začnú ich používať, a novinky sa časom stanú súčasťou „spisovného“ jazyka. Ak novinky nezaujmú, sú väčšinou ignorované, bez ohľadu na názor autora, alebo jazykovedcov.

nahor


cc-by-sa esperanto.sk
Valid HTML 4.01
dizajnis rabgulo