Povedali o esperante:
Heinz Fischer, rakúsky prezident, 2004:

„Preto spoločný jazyk, ktorý obsahuje prvky dôležitých kultúrnych jazykov, znamená ohromný pokrok a teraz, rovnako ako predtým je žiadúce, aby táto myšlienka vyhrala a získala nových prívržencov a aby ... bola vzatá do úvahy ako koncept pre 21. storočie.“


Ďalšie informácie

Webové stránky

Esperanto.sk - slovenská informačná stránka o esperante

SKEJ - Slovenská esperantská mládež - mimovládna mládežnícka organizácia

Vydavateľstvo Espero ponúka výukové materiály v esperante.

Lernu! - internetový kurz esperanta

Menšiu zbierku internetových odkazov nájdete aj na Esperanto.sk (všeobecný informačný web o esperante).

Dokumenty

Pražský manifest hnutia za medzinárodný jazyk esperanto

Články

Esperanto - článok o esperante v slobodnej internetovej encyklopédii - Wikipédii

Knihy a DVD

M. Šaturová, F. Šatura: Esperanto pre každého - učebnica pre samoukov; 224 strán

Stano Marček: Esperanto priamou metódou - ilustrovaná učebnica so slovníkom; 114 strán

Štefan R. Seemann: Esperantsko-slovenský, slovensko-esperantský slovník - najrozsiahlejší slovník esperanta v slovenčine; 830 strán formátu B6

Esperanto Elektronicky (DVD) - zbierka rôznych elektronických materiálov v esperante: hudba, knihy, časopisy, kurzy, slovníky, počítačové programy


cc-by-sa esperanto.sk
Valid HTML 4.01
dizajnis rabgulo